Kancelaria w Warszawie

aleksandra_walkiewicz

Adwokat Aleksandra Walkiewicz – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Aplikację adwokacką ukończyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W latach 2009 – 2010 studentka Uniwersytetu w Saragossie. W latach 2010 – 2011 odbywała praktyki w Kancelarii Adwokackiej Navarro & Lima Abogados S.L. w Saragossie.
W latach 2011-2015 zatrudniona w Kancelarii Adwokackiej Wolff i Partnerzy
W 2013 roku ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie.
Biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim.

Zakres usług

Oferta dla klientów indywidualnych (osób fizycznych):

 • reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych (prawo odszkodowawcze, prawo spadkowe, prawo rzeczowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo autorskiej i prawa pokrewne w tym ochrona wizerunku);
 • reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi w sprawach karnych i karnoskarbowych;
 • reprezentacja klienta przed organami ścigania;
 • reprezentacja klienta przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi;
 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • reprezentacja klienta w sądach lekarskich;
 • pomoc prawna w pozasądowym rozwiązywaniu sporów oraz prowadzenie negocjacji;

Oferta dla przedsiębiorstw:

 • pomoc prawna w zakładaniu i rejestracji spółek;
 • pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego i handlowego (konstruowanie umów, reprezentacja w sporach sądowych);
 • obsługa prawna firm;
 • usługi prawne dla sektora nieruchomości (np. badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie umów, prawna obsługa zakupu nieruchomości);
 • usługi związane z  prawem pracy (np. przygotowywanie umów, porady w zakresie rozwiązywania stosunku pracy, spory pracownicze)
 • ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych;
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi (np. uzyskiwanie zezwoleń, pozwoleń, koncesji);
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • wykonywanie badań prawnych spółek;
 • windykacja.